Uvijek uzmite Espumisan® oralne kapi točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osim ako Vam je liječnik propisao drukčije, uobičajena doza lijeka Espumisan® oralne kapi je:

390_table2

 

Način primjene
  • Protresti bočicu prije uporabe.
  • Za kapanje okrenuti bočicu naopačke. 25 kapi (1 ml oralne emulzije) sadrže 40 mg simetikona.
  • Moguće je uzimati Espumisan® oralne kapi i nakon operativnih zahvata.
  • Espumisan® oralne kapi se uzimaju za vrijeme ili nakon obroka, kao i prije odlaska na spavanje, prema potrebi.
    Espumisan® oralne kapi se uzimaju dok traju tegobe.
  • Espumisan® oralne kapi se, ako je potrebno, može uzimati tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Međutim, ako tegobe potraju pročitajte „Upozorenja i mjere opreza“ u Uputi o lijeku, dio 2.
Ako uzmete više Espumisan oralnih kapi nego što ste trebali
  • Nisu poznati slučajevi predoziranja nakon primjene Espumisan oralnih kapi. Čak i velike količine Espumisan oralnih kapi se lako podnose. Djelatna tvar u Espumisan® oralnim kapima, simetikon, razgrađuje pjenu u želucu i crijevima na potpuno fizikalan način te je fiziološki i kemijski potpuno inertan.

Kako primjenjivati Espumisan® oralne kapi?
Kako primjenjivati Espumisan® oralne kapi?