Simetikon djeluje lokalno, a ne sistemski pa se stoga može uzimati zajedno s drugim lijekovima. To je kemijski i fiziološki neutralna tvar.
  • Nakon oralne primjene simetikon se ne resorbira iz probavnoga sustava i izlučuje se u nepromijenjenom obliku.
Moguće nuspojave
  • Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojavti kod svakoga. Moguće nuspojave koje se mogu javiti prilikom primjene ovog lijeka su proljev, mučnina, povraćanje ili osip. Njihova učestalost na temelju dostupnih podataka ne može se odrediti.
Uzimanje lijeka Espumisan® oralne kapi s drugim lijekovima
  • Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.
Trudnoća, dojenje i plodnost
  • Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne postoje klinički podaci o primjeni lijeka u trudnica i dojilja. Espumisan® tijekom trudnoće i dojenja treba koristiti oprezno i to samo ako prema mišljenju liječnika korist liječenja nadilazi moguće rizike.
Važne informacije o nekim sastojcima Espumisan oralne kapi
  • Espumisan® oralne kapi sadrže sorbitol. Sorbitol je izvor fruktoze Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek. Sorbitol može uzrokovati nelagodu u probavnom sustavu i blagi laksativni učinak.
  • Espumisan® sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po ml, tj. zanemarive količine natrija.
Uzimanje Espumisan® oralne kapi s hranom i pićem
  • Espumisan® oralne kapi se uzimaju uz obrok ili nakon obroka kao i prije odlaska na spavanje, prema potrebi.
Upravljanje vozilima i strojevima
  • Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Uzimanje lijeka Espumisan® s drugim lijekovima
Espumisan® ne sadržava šećer te ga mogu uzimati osobe oboljele od dijabetesa i bolesnici s poremećajima prehrane.