Simetikon djeluje lokalno, a ne sistemski pa se stoga može uzimati zajedno s drugim lijekovima. To je kemijski i fiziološki inertna tvar.
  • Nakon oralne primjene simetikon se ne resorbira iz probavnoga sustava i izlučuje se u nepromijenjenom obliku.
Moguće nuspojave
  • Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga. Moguće nuspojave koje se mogu javiti prilikom primjene ovog lijeka su proljev, mučnina ili povraćanje. Alergijske reakcije, uključujući koprivnjaču, osip, crvenilo, svrbež, alergijski dermatitis i druge kožne reakcije bile su prijavljene za lijekove koji sadrže simetikon. Njihova učestalost na temelju dostupnih podataka ne može se odrediti.
Uzimanje lijeka Espumisan® oralne kapi s drugim lijekovima
  • Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.
Trudnoća, dojenje i plodnost
  • Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne postoje klinički podaci o primjeni lijeka u trudnica i dojilja. Espumisan® tijekom trudnoće i dojenja treba koristiti oprezno i to samo ako prema mišljenju liječnika korist liječenja nadilazi moguće rizike.
Važne informacije o nekim sastojcima Espumisan oralne kapi
  • Espumisan® sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po ml, tj. zanemarive količine natrija.
Uzimanje Espumisan® oralne kapi s hranom i pićem
  • Espumisan® oralne kapi se uzimaju uz obrok ili nakon obroka kao i prije odlaska na spavanje, prema potrebi.
Upravljanje vozilima i strojevima
  • Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Uzimanje lijeka Espumisan® s drugim lijekovima
Espumisan® ne sadržava šećer te ga mogu uzimati osobe oboljele od dijabetesa i bolesnici s poremećajima prehrane.