Espumisan®...
za nadutost

Naziv gotovog lijeka: ESPUMISAN® 40 mg, meke kapsule. Sastav i oblik lijeka: Jedna meka ESPUMISAN® kapsula sadržava 40 mg simetikona. Terapijske indikacije: Za simptomatsko liječenje tegoba u želucu i crijevima uzrokovanih stvaranjem plinova, na primjer nadutosti (meteorizma) ili vjetrova i osjećaja punoće. Kao priprema za dijagnostičke pretrage u području želuca i crijeva, kao što su na primjer rendgenske i ultrazvučne pretrage. Kontraindikacije: Alergija na simetikon, boju Sunset yellow FCF (E 110), metilparahidroksibenzoat (E 218) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u Uputi o lijeku, dio 6). Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Berlin-Chemie AG, GlienickerWeg 125, 12489 Berlin, Njemačka

Naziv gotovog lijeka: ESPUMISAN® KAPI 40 mg/ml, oralne kapi, emulzija. Sastav i oblik lijeka: 1 ml (25 kapi) oralne emulzije ESPUMISAN® KAPI sadržava 40 mg simetikona. Terapijske indikacije: Za liječenje simptoma uzrokovanih stvaranjem plinova u želucu i crijevima, na primjer nadutosti (meteorizma), osjećaja punoće i dojenačkih grčeva (3- mjesečnih kolika). Priprema za dijagnostičke pretrage želuca i crijeva, kao što su primjerice rendgenske i ultrazvučne pretrage te ezofagogastroduodenoskopija. Kao sredstvo protiv pjenjenja nakon trovanja deterdžentima (tenzidima). Kontraindikacije: Alergija na djelatnu tvar simetikon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u Uputi o lijeku, dio 6). Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Njemačka

Naziv gotovog medicinskog proizvoda: ESPUMISAN® EASY; 125 mg, oralne granule. Sastav i oblik medicinskog proizvoda: Jedna vrećica Espumisana Easy sadrži 125 mg simetikona. Namjena: Espumisan® Easy je medicinski proizvod koji se upotrebljava za učinkovito ublažavanje nadutosti uzrokovane pojačanim nakupljanjem plinova u probavnom sustavu, smanjenje osjećaja punoće, nadutosti i pritiska u trbuhu te kruljenja u želucu i crijevima. Mjere opreza: Espumisan® Easy sadržava sorbitol. Bolesnici kojima je dijagnosticirano nepodnošenje šećera trebaju se posavjetovati sa svojim liječnikom prije korištenja Espumisana Easy. U slučaju dugotrajnih i nerazjašnjenih tegoba u trbuhu, uvijek se trebate posavjetovati sa svojim liječnikom. Naziv i adresa proizvođača: Fairpharm Vertriebs GmbH, Am Krebsenbach 5-7, D-83670 Bad Heilbrunn, Njemačka

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku i uputu za uporabu medicinskog proizvoda, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.