Za što se  koristi?
  • Espumisan® Easy primjenjuje se kako bi se učinkovito uklonila nadutost nastala nakupljanjem plinova i smanjili osjećaj napetosti u trbuhu, napuhnutost, pritisak u gornjem dijelu trbuha i kruljenje u želucu i crijevima.

Mehanizam djelovanja simetikona:
Mehanizam djelovanja simetikona