Espumisan® se koristi za:
  • za liječenje tegoba u želucu i crijevima uzrokovanih stvaranjem plinova, na primjer nadutosti (meteorizma) ili vjetrova i osjećaja punoće.
  • kao priprema bolesnika za dijagnostičke pretrage u području želuca i crijeva, kao što su na primjer rendgenske i ultrazvučne pretrage.
Kontraindikacije:
  • Alergija na simetikon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u Uputi o lijeku, dio 6).

Mehanizam djelovanja simetikona:
Mehanizam djelovanja simetikona